Da høyesterett i USA kunngjorde at likekjønnet ekteskap skal være tillatt i alle delstater i USA, brøt jubelen løs både utenfor rettsbygningen og andre steder i landet. Nå blir alle stater i USA forpliktet til å gi vielsesattester til likekjønnede, og de er forpliktet til å godta likekjønnet ekteskap som er inngått i andre delstater. Mange mener dette øker USAs legitimitet internasjonalt, for USA kjemper for rettigheter andre steder i verden, samtidig som de ikke har gitt sine egne innbyggere retten til likekjønnet ekteskap.Selvsagt var det også mange som protesterte mot kjennelsen, og var uenige med høyesterett. I de religiøse miljøene var protestene mange, og også en del politikere på høyreside var kritiske, inkludert et par av presidentkandidatene på republikansk side. Men det kan virke som det store flertallet av innbyggerne satte pris på kjennelsen. Fire av dommerne i høyesterett stemte mot kjennelsen, men kjennelsen ble vedtatt med fem stemmers overvekt. Lederen i høyesterett var blant dem som stemte imot, ikke fordi han nødvendigvis er imot likekjønnede ekteskap, men fordi han mente at hver enkelt delstat burde få ta avgjørelsen selv, slik det har vært fram til nå. Kjennelsen er historisk, og regnes som en stor seier for likeverdet.