Mange er spente på resultatet av forhandlingene mellom Hellas og EU. Det som skjer med Hellas kan få store konsekvenser for hele EU og eurosonen, og det kan også få konsekvenser for andre land, inkludert Norge. Det greske folket protesterer mot økte skatter og kutt i pensjonene, og politikerne i landet gjør det de kan for å slippe å gjøre flere kutt. Dersom Hellas ikke blir enig med kreditorene, kan landet bli tvunget til å forlate eurosonen, og ingen er helt sikre på hvordan dette vil påvirke Hellas og EU. Folk er usikre, og mange grekere har valgt å ta ut pengene sine fra banken, i påvente av hva som kommer til å skje.

Hellas vil med stor sannsynlighet gå konkurs

Hellas må betale 61 milliarder kroner før 30.juni, ellers går landet konkurs. Det vil i så fall ikke være første gang et land har gått konkurs. Nylig kom Hellas med et forslag om kompromiss, men kreditorene virker ikke overbevist. Statsministeren i Hellas har nå utlyst folkeavstemning den 5. juli, slik at folket kan avgjøre om de vil godta de strenge kravene landet har fått fra EU, IMF og ESB. Flere eksperter tror at folket vil stemme nei, og dermed kan krisen i landet kanskje bli enda større.