Det er ikke lenge siden det ble kjent at uidentifiserte makter har satt opp falske basestasjoner rundt omkring i Oslo og andre storbyer i Norge. Disse basestasjonene kan ha blitt brukt til ulovlig overvåkning av mobile samtaler, men regjeringen har tilsynelatende gjort lite for å finne ut hvem som står bak. Mobilovervåkning er forbudt, med mindre det er PST som står bak og har fått tillatelse. Dette har dog staten benektet. Dermed fortsetter debatten om hvem som overvåker Norge. Selve teleselskapene sier at de mangler utstyr for å avsløre spionene, men samtidig er de lovpålagt å ha god sikkerhet på sine nettverk. Dermed kommer dilemmaet – hvordan kan vi fortsette å stole på mobilselskapene, når de åpent tilstår at de har null kontroll på hvem som avlytter våre samtaler, og hvorfor?

Hvem står bak?

Det er én ting hvis det er snakk om fremmede stater, f.eks. USA, som lenge har vært i søkelyset etter avsløringer som viste at de spionerte på Angela Merkel og andre europeiske ledere. Dette angår oss som privatpersoner svært lite. Derimot er det helt andre farer på ferde om det er kriminelle som bruker disse falske basestasjonene. Industrispionasje og overvåking av politiets etterforskning er reelle farer for lokalbefolkningen, og disse farene bør håndteres som høyeste prioritet.