Enkelte miljøvernere mener myndighetene gjør altfor lite for å begrense den globale oppvarmingen. De fleste vet ikke hva de skal gjøre for å påvirke politikerne, men i Nederland valgte 900 innbyggere å gå til rettssak mot staten for å få gjort noe. De krevde at myndighetene må gjøre større klimakutt, og den lokale domstolen ga dem medhold. Nå har domstolen krevd at nederlandske myndigheter må redusere klimautslippene med 25 prosent. Domstolen sa at klimaendringene er en trussel mot innbyggerne, og at staten dermed er forpliktet til å gjøre noe med problemet.

En sak med store ringvirkninger

Dommen i den lokale rettssaken i Haag kan få konsekvenser langt utover Nederlands grenser. Saken kan inspirere andre miljøaktivister til å gå til sak, ikke bare når det gjelder klimaendringer, men også når det gjelder andre miljøproblemer. Saken kan bli anket, så det er ikke sikkert staten blir tvunget til å gjøre disse klimakuttene. Miljøverndepartementet skal vurdere dommen før de tar stilling til en eventuell anke. Nederland er et av landene som kan merke store konsekvenser av et stigende havnivå, derfor er det ikke overraskende at det var nettopp der aktivistene gikk til retten. Men kanskje følger flere rettssaker, for det er nok mange som har blitt inspirert av dommen.