Leksedebatten er ikke ny i Norge, men nå kommer SV igjen med forslag om å fjerne hjemmelekser. I stedet vil partiet utvide skoledagen med en time, der leksene skal gjøres på skolen, med lærere til stede. Audun Lysbakken sier at hjemmelekser kan føre til sosiale forskjeller, for det er ikke alle barn som har muligheten til å få hjelp med leksene. Dermed vil skoleflinke foreldre få skoleflinke barn, ettersom de kan hjelpe barna med leksene, mens foreldre som selv slet på skolen, ikke har muligheten til å hjelpe barna. Da vil barn av disse foreldrene kanskje også slite på skolen, slik at problemene går i arv. Ved å gi elevene leksehjelp i skoletiden, vil alle barna få like mye hjelp.

Leksehjelp – et viktig hjelpemiddel uten politisk støtte

Det er lite sannsynlig at forslaget går gjennom på Stortinget, ettersom SV er det eneste partiet som støtter forslaget. Blant velgerne er det derimot stort flertall for å innføre en slik ordning, så kanskje politikerne er på kollisjonskurs med folket. På en meningsmåling som ble gjort, svarte hele 65 prosent av de spurte at de liker forslaget. Skoleelever ble ikke spurt under meningsmålingen, men mange av dem ville kanskje også foretrekke litt lenger skoledag, dersom de slapp hjemmelekser etter skoletid.