Når nordmenn reiser på ferie, er de ofte ikke klar over den store fattigdommen i land som Spania og Hellas. Fattigdom er på rask framvekst i deler av Europa, og forskjellene er enorme. Norske turister legger kanskje ikke merke til fattigdommen, for i mange land er fattigdom forbundet med skam, og folk gjør alt de kan for å skjule at de er fattige. De som er avhengige av mathjelp prøver å unngå å bli sett av kjentfolk, og snakker aldri om pengeproblemene.

Hellas – et land i dyp økonomisk krise

I Hellas har innbyggerne måttet tåle mange kutt, og mange har mistet jobben. Når grekerne mister jobben, mister de også helseforsikringen, og etter et år, mister de også ledighetstrygden. Derfor er ikke gratis helsehjelp lenger noen selvfølge blant grekerne. Innstrammingstiltakene i Hellas gjør også at det ikke blir skapt nye jobber, og mange har knapt råd til mat og klær. De som kan, reiser til utlandet for å jobbe. Noen har også måttet overlate barna sine til barnehjem, eller sende dem til slektninger, fordi de ikke har råd til å ta seg av barna.Nordmenn flest har hittil merket lite eller ingenting til finanskrisen, men Norge er også i ferd med å få høyere arbeidsledighet og større fattigdom.